Acte necesare pentru inscrierea la medicul de familie

Acte necesare pentru inscrierea la medicul de familie

Pentru a va inscrie pe lista unui medic de familie aveti nevoie de urmatoarele:

  1. copie dupa certificatul de nastere pentru persoane pana la 14 ani, respectiv copie carte de identitate;
  2. dovada calitatii de asigurat (consultati acte pentru asigurare sau persoane scutite de la plata CASS).

Persoanele pana la 18 ani se prezinta doar cu copie dupa actul de identitate.

Schimbarea medicului de familie se face doar dupa 6 luni de la inscrierea anterioara.
Pentru a va muta pe lista altui medic de familie trebuie sa depuneti o cerere la medicul la care doriti sa va inscrieti cu precizarea numelui medicului la care ati fost inscris impreuna cu dovada calitatii de asigurat. Medicul la care doriti sa va inscrieti va face o notificare in scris casei de asigurari de sanatate si medicului de familie la care ati fost inscris pentru ca cel din urma sa trimita fisa dumneavoastra medicala a prin posta noului medic.
Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel in care lucrati / locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:

  1. sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;
  2. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv.