Lista bolilor pentru care se excepteaza purtarea centurii de siguranta

Lista bolilor pentru care se excepteaza purtarea centurii de siguranta

MINISTERUL SANATATII PUBLICE
ORDIN Nr. 1.246 din 12 iulie 2007
privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. E.N. 7.483/200 7,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aproba Lista bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone, prevazuta in anexa nr. 1, si formularul Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav, prevazut in anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Certificatul medical de scutire pe motiv medical grav se elibereaza intr-un exemplar, la cerere, de catre medicii din orice unitate sanitara in evidenta careia se afla persoana care solicita acest act.

Art. 3. – Medicul care a eliberat certificatul medical de scutire pe motiv medical grav nu este raspunzator pentru consecintele neutilizarii centurii de siguranta.

Art. 4. – Prevederile prezentului ordin transpun art. 5 al Directivei Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta in vehiculele cu o capacitate mai mica de 3,5 tone (91/671/CEE).

Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 12 iulie 2007.

ANEXA Nr. 1

LISTA bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone

1. Sindroame hemoragipare

2.Sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive)

3. Leucemii acute si cronice

4. Mielom multiplu

5. Limfoame maligne

6. Ciroza hepatica si cancerul hepatic cu ascita voluminoasa

7. Status posttoracotomie si sternotomie pentru diferite operatii toracice, 3 luni postoperator

8. By-pass extraanatomic axilo-femural

9. Pace-maker cardiac recent montat

10. Afectiuni acute ale sanului

11. Obezitate care impiedica inchiderea centurii de siguranta

ANEXA Nr. 2*)

FORMULARUL

Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

——————————————————————————————————————-

Judetul —————————————————–

Localitatea ————————————————-

Unitatea sanitara ——————————————

Conform art. 5 al Directivei 91/671/CEE

CERTIFICAT MEDICAL DE SCUTIRE PE MOTIV MEDICAL GRAV Nr. ………………..

Eliberat: anul ————–luna———-ziua———————–

Valabil pana la : anul ———-luna ———–ziua—————-

In baza referatului Dr. ———————————————-

numele si prenumele

in calitate de ———————————————————–

Se certifica de noi ca: ————————————————

numele si prenumele

Codul numeric personal

———————————————- in varsta de —— ani; sexul M/F,

Domiciliat in: jud./sect. ——————- loc ———————————–

str. —————————————- nr. ——————–cu BI/CI seria———–

nr. —————- avand ocupatia de: ————————————

la ————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

Este suferind de: ——————————————————————————–

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

S-a eliberat prezentul act spre a-i servi la justificarea neutilizarii centurii de siguranta in

transportul auto

——————————————————————————————————————

Medic director

——————

——————————————————————————————————————

17.8;A5;t1

*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

MONITORUL OFICIAL Nr. 618 / Joi, 6 septembrie 2007